تمامی دانشجویان موظفند از تاریخ 28 آذر 93 به بعد تا 30 آذر 93 در صورت عدم درج میانترم خود در سیستم گلستان فورا به امور کلاسها اعلام نمایید تا به استاد مربوطه اطلاع رسانی گردد 

عواقب عدم اطلاع به خود دانشجو برمی گردد و حق اعتراض ندارد 

 

مسئول امور کلاسها

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت توسط |

دانشجویان گرامی توجه داشته باشید در خصوص ارزشیابی اعضای هیات علمی در نیمسال تحصیلی 93-94 به سایت گلستان مراجعه نمایید

+ نوشته شده در چهارشنبه پنجم آذر 1393ساعت توسط |

از روز شنبه مورخ 19 مهر 93 برای راحتی دانشجویان برای بازگشت به منزل در روزهای کوتاه پاییز تغییراتی در ساعت کلاسی داده شده است : ساعت چهارم: 30/13 الی 15 ساعت پنجم: 15/15 الی 45/16
+ نوشته شده در پنجشنبه هفدهم مهر 1393ساعت توسط |

برنامه کلاسی دروس عمومی و معارف اسلامی کلیه رشته هادر تابلو اختصاصی دروس عمومی و بلاگ امور کلاسها قرار داده شده است

لطفا مراجه نمایید

+ نوشته شده در دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت توسط |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه هفتم مهر 1393ساعت توسط |

کلاس درس آشنایی با دفاع مقدس هر هفته پنج شنبه ها توسط استاد رسول مجد در ساعت ساعت 15/45 الی 17/15 دقیقه برای تمامی دانشجویان جدید الورود و قدیمی ها برگزار می گردد

+ نوشته شده در یکشنبه ششم مهر 1393ساعت توسط |

تاریخ 10 مهر 93 روز پنج شنبه در کلاس 102 ساعت 8 الی9 از 12 مهر 93به بعد کلیه شنبه ها در کلاس 106 در ساعت 13.30 الی15بعدالظهر کلیه پنج شنبه ها در کلاس 102 ساعت 8 الی9 زبان خارجه توسط استاد یوسف خزایی برگزار می گردد
+ نوشته شده در شنبه پنجم مهر 1393ساعت توسط |

از تاریخ 21/7/93 دوشنبه ها کلاس فارسی عمومی توسط استاد خانم خزایی در کلاس 109 ساعت 14 الی 15/17 تشکیل می گردد

مربوط تمامی دانشجویان جدید و قدیم می باشد

+ نوشته شده در شنبه پنجم مهر 1393ساعت توسط |

 

زمان تشکیل کلاسهای دروس تربیت بدنی آقایان و خانمها حدودا تا اواخر مهر مشخص خواهد شد   

+ نوشته شده در چهارشنبه دوم مهر 1393ساعت توسط |

میانترم درس پیشرفته 1 رشته حسابداری در مورخ 27 آذر 93 روز پنجشنبه در ساعت 9 توسط استاد یاسر عباس آبادی برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیست و ششم آذر 1393ساعت توسط |

روز سه شنبه مورخ 25 آذر 93 میانترم کلیات فقه برگزار می شود 

ولی کلاس درس تشکیل نمی گردد 

استاد علی بدری 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت توسط |

کلاس جبرانی حسابرسی 2 روز چهار شنبه 26 آذر 93 در ساعت 10 تا 12 در کلاس 103 برگزار می گردد 

کلاس جبرانی مدیریت مالی 2 روز چهارشنبه 26 آذر 93 در ساعت 12/30 تا ساعت 3 بعدالظهر در کلاس 103 برگزار می گردد 

استاد خانم نیک نگر

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم فلسفه آموزش و پرورش از سه فصل اول استاد مرآتی در ساعت 10 روز 27 آذر 93 برگزار می گردد 

+ نوشته شده در دوشنبه بیست و چهارم آذر 1393ساعت توسط |

قابل توجه دانشجویانی که در امتحان میانترم دروس ذیل شرکت کرده اند چنانچه نمره میانترم کمتر از 4 دگرفته اند و قصد دارند نمره میانترم 4 به بالا کسب کنند جهت انجام کار پژوهشی و تحقیق به استاد پژوهان مراجعه نمایند

زبان تخصصی 1و2و3

زبان تخصصی اقتصاد و مدیریت 

مبانی مدیریت دولتی 1

مدیریت رفتار سازمانی 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم توسعه اقتصادی در مورخ 26 آذر 93 از فصول 3و4و5و8 و9 در ساعت9  

استاد تیاترنج

+ نوشته شده در پنجشنبه بیستم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم حقوق جزای عمومی در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23 آذر 93 توسط استاد صدیقی برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم حقوق جزای عمومی در ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 23 آذر 93 توسط استاد صدیقی برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه نوزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس حقوق ثبت در مورخ 20 آذر 93 در ساعت 15 الی 16/15  استاد سرو میرزایی از صفحه 1 الی 156

+ نوشته شده در سه شنبه هجدهم آذر 1393ساعت توسط |

کلیه کلاسهای مربوط به روز 13 آذر 93 در روز 18 آذر 93 برگزار خواهد شد

استاد محمودی 

+ نوشته شده در دوشنبه هفدهم آذر 1393ساعت توسط |

جبرانی درس  جزای عمومی مورخ 18 آذر 93 ساعت 15/3 توسط  استاد صدیقی برگزار می شود

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

کلاس مباحثی از حقوق مدنی روز دوشنبه مورخ 17 آذدر 93 در ساعت 30/11 الی  13 تشکیل نمی گردد استاد علی بدری  

میانترم درس منطق 1و 2 روز 21 آذر 93 ساعت 3 بعدالظهر توسط استاد نظری  

میانترم درسهای علوم بلاغی رشته الهیات و عربی رشته حقوق مورخ 18 آذر 93 ساعت 11  

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم های استاد رشتیانی

تفکر وزبان از 5 فصل اول در مورخ 20 آذر 93 ساعت 3/30

تاریخچه و مکاتب روانشناسی در مورخ 21 آذر 93 ساعت 3/30 از 5 فصل اول

آسیب های اجتماعی از 5 فصل اول در مورخ 27 آذر 93 ساعت 2

روانشناسی پویایی گروه از 5 فصل اول 27 آذر 93 ساعت 3/30

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

در مورخ 17 آذر 93 کلاس جبرانی دستور و نگارش 1 از ساعت 1/30 الی 4/30 توسط استاد خانم پروینی راد برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس حقوق ثبت توسط استاد آقای سرو میرزایی در روز 20 آذر 93 ساعت 3/45 الی 15 برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس روانشناسی جنایی در روز چهارشنبه مورخ 26 آذر 93 در ساعت 2/15 توسط استاد خانم گلکار برگزار خواهد شد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

متون تخصصی الهیات در روز جمعه 21 آذر 93 در ساعت 8 الی 9/30 برگزار خواهد شد 

استاد عباس بدری 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

کلاس جبرانی حقوق مدنی 1 استاد عباس آبادی روز چهارشنبه 19 آذر 93 ساعت 9 الی 12 

کلاس جبرانی حقوق بین الملل عمومی 2 استاد عباس آبادی روز پنج شنبه 20 آذر 93 ساعت 8 الی 12 

کلاس جبرانی حقوق بیمه استاد عباس آبادی روز دوشنبه 20 آذر 93  ساعت 1 الی 2/30

 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس منطق 1و2 روز جمعه 21 آذر 93 توسط استاد نظری برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس فنون برنامه ریزی روز دوشنبه 18 آذر 93 ساعت 9/30 الی 10/30 از کل کتاب توسط استاد خانم کارخانه برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

میانترم درس حقوق بازرگانی  27 آذر 93 روز پنج شنبه ساعت 10 توسط استاد جباری برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه شانزدهم آذر 1393ساعت توسط |

مطالب قدیمی‌تر