بسمه تعالی

برنامه امتحانات میان ترم دروس آقای صدری فر به قرار ذیل می باشد:

نام درس

تاریخ امتحان

ساعت امتحان/ مقدار امتحان

اندیشه اسلامی (1) گروه الف

30/ فروردین/1394

9:45-11:15 تا  سر  فصل مسئله شر

اندیشه اسلامی(1) گروه ب

31/ فروردین/1394

8-9:30 تا  سر  فصل مسئله شر

اندیشه اسلامی(2) گروه الف

30/ فروردین/1394

8-9:30 تا صفحه 96

اندیشه اسلامی(2) گروه ب

31/ فروردین/1394

9:45-11:15 تا صفحه 96

تفسیر موضوعی قران گروه الف

30/ فروردین/1394

15:30 الی17:00 تا سر تفسیر سوره قدر

تفسیر موضوعی قران گروه ب

31/ فروردین/1394

11:30 الی13 تا سر تفسیر سوره قدر

آیین زندگی اخلاق کاربردی گروه الف

30/ فروردین/1394

14-15:30 تا سر فصل پنجم اخلاق معاشرت

آیین زندگی اخلاق کاربردی گروه ب

31/ فروردین/1394

14-15:30 تا سر فصل پنجم اخلاق معاشرت

دانش خانواده گروه الف

30/ فروردین/1394

11:30 الی13تا صفحه 125

دانش خانواده گروه ب

31/ فروردین/1394

15:30-17 تا صفحه 125

اخلاق مبانی و مفاهیم گروه الف

30/ فروردین/1394

14-15:30 تا صفحه 110

اخلاق مبانی و مفاهیم گروه ب

31/ فروردین/1394

14-15:30 تا صفحه 110

تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه الف

30/ فروردین/1394

15:30 الی17:00 تا صفحه 110

تفسیر موضوعی نهج البلاغه گروه ب

31/ فروردین/1394

11:30 الی13 تا صفحه 110

فلسفه اخلاق

31/ فروردین/1394

14-15:30 تا صفحه 100

 

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

پردیف

نام درس

تاریخ برگزاری

ساعت

مدرس/کلاس

1

اندیشه اسلامی(1)

گروه: علوم پایه و فنی مهندسی

یکشنبه:    16/فروردین/94

یکشنبه:    23/فروردین/94

یکشنبه:    30/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

9:45-11:15

 

آقای صدری فر

کلاس:104

2

اندیشه اسلامی(1)

گروه: علوم انسانی

دوشنبه:    17/فروردین/94

دوشنبه:    24/فروردین/94

دوشنبه:    31/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

8-9:30

آقای صدری فر

کلاس:104

3

اندیشه اسلامی(2) گروه: علوم انسانی

یکشنبه:    16/فروردین/94

یکشنبه:    23/فروردین/94

یکشنبه:    30/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

8-9:30

آقای صدری فر

کلاس:104

4

اندیشه اسلامی(2) گروه: علوم پایه و فنی مهندسی

دوشنبه:    17/فروردین/94

دوشنبه:    24/فروردین/94

دوشنبه:    31/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

9:45-11:15

آقای صدری فر

کلاس:104

5

تفسیر موضوعی قرآن(علوم پایه و فنی مهندسی)

یکشنبه:    16/فروردین/94

یکشنبه:    23/فروردین/94

یکشنبه:    30/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

15:30 الی17:00

آقای صدری فر

کلاس:104

 

 

 

6

تفسیر موضوعی قرآن(کلیه رشته ها)

دوشنبه:    17/فروردین/94

دوشنبه:    24/فروردین/94

دوشنبه:    31/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

11:30 الی13

آقای صدری فر

کلاس:104

 

 

 

 

 

7

 

 

 

آیین زندگی

(اخلاق کاربردی)

گروه: رشته های

علوم پایه و فنی مهندسی

 

 

یکشنبه:    16/فروردین/94

یکشنبه:    23/فروردین/94

یکشنبه:    30/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

 

 

14-15:30

 

 

 

 

 

آقای صدری فر

کلاس:104

 

8

آیین زندگی(اخلاق کاربردی)

گروه:

رشته های علوم انسانی

دوشنبه:    17/فروردین/94

دوشنبه:    24/فروردین/94

دوشنبه:    31/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

14-15:30

آقای صدری فر

کلاس:104

 

 

 

 

 

 

9

دانش خانواده گروه:

رشته های علوم انسانی

یکشنبه:    16/فروردین/94

یکشنبه:    23/فروردین/94

یکشنبه:    30/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

11:30 الی13

آقای صدری فر

کلاس:104

 

10

دانش خانواده: گروه: رشته های

علوم پایه و فنی مهندسی

دوشنبه:    17/فروردین/94

دوشنبه:    24/فروردین/94

دوشنبه:    31/فروردین/94(جلسه:امتحان)

 

15:30-17

آقای صدری فر

کلاس:104

 

11

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: رشته های فنی و مهندسی

پنج شنبه20/فروردین/94

پنج شنبه27/فروردین/94

پنج شنبه3 /اددیبهشت/94

8 الی 9:30 صبح

آقای خالقی

کلاس:102

12

تاریخ فرهنگ و تمدن اسلام و ایران: رشته های علوم انسانی

پنج شنبه20/فروردین/94

پنج شنبه27/فروردین/94

پنج شنبه3 /اددیبهشت/94

9:30 الی 11

صبح

کلاس:102

 

 

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

ردیف

نام درس

تاریخ برگزاری /ساعت کلاس

 

مدرس/کلاس

1

انقلاب اسلامی(رشته های علوم انسانی)

یکشنبه3/اسفند/93           ساعت: 9:45 الی 11:15

یکشنبه10/اسفند/93          ساعت: 9:45 الی 11:15

یکشنبه17/اسفند/93        ساعت: 9:45 الی 11:15

چهارشنبه26/1/94              ساعت: 9:45 الی 11:15

یکشنبه30/1/94                 ساعت: 9:45 الی 11:15

چهارشنبه2/2/94                ساعت: 9:45 الی 11:15

 

استاد: مشهودی

2

انقلاب اسلامی(رشته های علوم پایه و فنی مهندسی)

یکشنبه3/اسفند/93              ساعت:  11:30 الی 13

یکشنبه10/اسفند/93                  ساعت:  11:30 الی 13

یکشنبه17/اسفند/93             ساعت:  11:30 الی 13

چهارشنبه26/1/94                     ساعت:  11:30 الی 13

یکشنبه30/1/94                         ساعت:  11:30 الی 13

چهارشنبه2/2/94                   ساعت: 9:45 الی 11:15

 

 

 

استاد: مشهودی

3

آشنایی با قانون اساسی(کلیه رشته ها

یکشنبه24/12/93                  ساعت:  11:30 الی 13

یکشنبه23/1/94                      ساعت:  11:30 الی 13

یکشنبه13/2/94                         ساعت: 9:45 الی 11:15

چهارشنبه16/2/94                       ساعت: 9:45 الی 11:15

یکشنبه20/2/94                   ساعت: 9:45 الی 11:15

 

 

استاد: مشهودی

4

اندیشه سیاسی امام خمینی(علوم انسانی)

یکشنبه3/12/93                          ساعت:14 الی 15:30

یکشنبه10/12/93                      ساعت:14 الی 15:30

یکشنبه17/12/93                         ساعت:14 الی 15:30

چهارشنبه26/1/94                           ساعت:14 الی 15:30

یکشنبه30/1/94                         ساعت:14 الی 15:30

چهارشنبه/2/2/94                    ساعت: 14 الی 15:30

 

 

استاد: مشهودی

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

اندیشه سیاسی(فنی مهندسی و علوم پایه)

 

 

یکشنبه24/12/93           ساعت: 14 الی 15:30

یکشنبه23/1/94                ساعت: 14 الی 15:30

یکشنبه6/2/94                       ساعت: 14 الی 15:30

چهارشنبه9/2/94                  ساعت: 14 الی 15:30

یکشنبه13/2/94                   ساعت: 14 الی 15:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
+ نوشته شده در جمعه یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

درس آشنایی با دفاع مقدس روزهای پنج شنبه ساعت  15/45 توسط استاد مجد برگزار می گردد 

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاس زبان عمومی روزهای شنبه ساعت 2 بعدالظهر 

توسط استاد یوسف خزایی برگزار می گردد 

+ نوشته شده در شنبه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاس درس فرهنگ و تمدن اسلامی استاد خالقی در روزهای پنج شنبه کلاس 102 توسط استاد خالقی در کلاس 102 از ساعت 8 الی 11 صبح برگزار می گردد 

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و سوم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |


ادامه مطلب
+ نوشته شده در سه شنبه بیست و یکم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |

زمان شروع کلاسها نیمسال دوم سال تحصیلی 93-94 از 15 بهمن 93 آغاز می گردد 

لطفا از تاریخ 14 بهمن 93 به سایت برنامه ریزی کلاسها دانشگاه پیام نور کنگاور مراجعه نمایید 

یادآوری می گردد  در بخش پیوندها در سایت فوق آدرس اینترنتی وبلاگهای گروههای درسی در سمت چپ آن وجود دارد و برنامه کلاسی گروه درسی تان را در آینده می توانید دانلود نمایید 

ضمنا دروس عمومی را از همین وبلاگ جداگانه می توانید دانلود کنید از 15 بهمن به بعد .

نحوه تماس با امور کلاسها ( سوال -پیشنهاد - انتقاد )

48229676

09191181722

ایمیل : m.masoomitabar@yahoo.com

 

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |

برنامه کلاسی دروس عمومی و معارف اسلامی کلیه رشته هادر تابلو اختصاصی دروس عمومی و بلاگ امور کلاسها قرار داده شده است

لطفا مراجه نمایید

+ نوشته شده در یکشنبه پنجم بهمن ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاسهای روزهای چهارشنبه و پنجشنبه  استاد امیر پور مورخ 19 و 20 فروردین 94 برگزار نمی گردد 

جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

میانترم درس حقوق بازرگانی در روز 26 فروردین 94 در ساعت 11:30 توسط استاد جباری از مباحث تاجر و اسناد تجاری توسط استاد جباری برگزار می گردد در ساعت 11:30 

+ نوشته شده در یکشنبه بیست و چهارم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلا س های دروس 

 

روانشناسی تحولی 1(رشد1(

 

ساعت 11و 45(4 جلسه(

 

 مباحث اساسی در روانشناسی 1  (روانشناسی عمومی 1( 

 

ساعت 14(4 جلسه(

 

اختلالات یادگیری (دو جلسه اول) ساعت 15و 45

 

 اصول و فنون مشاور (دو جلسه دوم) 15 و 45

 

پنج شنبه ها از  27 فروردین 94

کلاس 107

+ نوشته شده در پنجشنبه بیست و یکم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

میانترم زبان تخصصی 2 رشته الهیات روز یکشنبه 24 اسفند 94 در ساعت 3:30 بعدالظهر از دروس 1و2و3 توسط استاد عباس بدری برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

میانترم سیر اندیشه های سیاسی (تاریخ عقاید سیاسی ) روز چهارشنبه مورخ 2 اردیبهشت 94 در ساعت 8 

تاساعت 8  تا صفحه 122 توسط استاد طاهر آبادی برگزار ی گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه بیستم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلیه کلاسهای استاد شلالوند در روز چهارشنبه مورخ 21 اسفند 93 برگزار نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

+ نوشته شده در سه شنبه نوزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

میانترم روز پنجشنبه 21 اسفند 93 ساعت 9  

1: ترجمه متون اقتصادی 

2: ترجمه انفرادی 

3: ترجمه شفاهی 3

استاد خزایی 

+ نوشته شده در دوشنبه هجدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاس ساختمان گسسته توسط  استاد خانم  عسگری امروز یکشنبه 17 اسفند 93 برگزار نمی گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلیه کلاسهای استاد نیکان روز یک شنبه 17 اسفند 93 برگزار نمی گردد 

جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

 

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلیه کلاسهای استاد بدری در روزهای یکشنبه و دوشنبه 17 اسفند و 18 اسفند 93 بعلت مشکل پیش آمده برای ایشان برگزار نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

ضمنا میانترم این دو روز لغو و بعد از ایام نوروز برگزار می گردد 

+ نوشته شده در یکشنبه هفدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

ادامه درس متون فقه 1 توسط استاد سعید شورچه به روزهای 18 فروردین 94 و 25 فروردین 94 و 1 اردیبهشت 94 جابجاشده است 

ضمنا کلاسهای مورخ 19 اسفند 93 و 26 اسفند 93 برگزار نخواهد شد 

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

آزمون میانترم درس مدیریت تطبیقی از اول کتاب تا آخر فصل 5 بصورت تستی تا تاریخ 20 اسفند 93 در ساعت 11 الی 13 در کلاس 105 روز چهار شنبه برگزار می گردد 

استاد باقی 

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاسهای جلسه چهارم روز 5 شنبه این هفته مورخ 21 اسفند 93 توسط استاد خالقی برگزار می گردد 

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاسهای درس مباحث جاری در روز یکشنبه 17 اسفند 93 برگزار نمی گردد 

جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

استاد یاسر عباس آبادی 

+ نوشته شده در شنبه شانزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

روز یکشنبه امتحان حقوق اداری 1 در مورخ 17 اسفند 93 در ساعت 3:30 توسط استاد دانشخواه از مباحث تخفیف و تبدیل مجازات ها طبقه بندی مجازات ها تعلیق مجازات ها تعویق صدور حکم انواع مجازات ها آزادی مشروط محشا تا اول مجازات اسلامی (ایرج گلدوزیان )

برگزار می گردد 

 

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلاس بحث آزاد یک شنبه ها  از ساعت 10الی 11:30 

 

برگزار می گردد

+ نوشته شده در پنجشنبه چهاردهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

کلیه کلاسهای استاد منافی در روز 5 شنبه 14 اسفند 93 برگزار نمی گردد 

جبرانی در 21 اسفند 93 برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

روز پنج شنبه 14 اسفند 93در اشنایی با دفاع مقدس تشکیل نمی گردد 

استاد مجد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

 
کلیه کلاسهای استاد مشهودی بعلت مشکل پیش آمده برای ایشان امروز چهارشنبه مورخ 13 اسفند 93 برگزار نمی گردد جبرانی متعاقبا اعلام می گردد 
+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

میانترم حقوق بازرگانی در تاریخ 23 اسفند 93 از ساعت 11:30 به بعد توسط استاد جباری روز شنبه برگزار می گردد 

+ نوشته شده در چهارشنبه سیزدهم اسفند ۱۳۹۳ساعت توسط |

مطالب قدیمی‌تر